A T    M A I L E E    A C A D E M Y

Các Hoạt Động Trong Và Ngoài Nước Của Grand Master Mai Kim Phụng


Một số hình ảnh về các hoạt động của Grand Master Mai Kim Phụng:

Cô Mai Kim Phụng trực tiếp giảng dạy tại MaiLeeBrows

Cô Phụng Chụp hình cùng các học viên tại MaiLeeBrows

 

MaiLeeBrows tổ chức buổi tập huấn phun xăm hiện đại tại Tp. HCM

Hình ảnh lưu niệm sau buổi tập huấn tại Tp. HCM

  

Register The Course

Please complete the information below to register

 

Name
Telephone
Address
Email
Courses
 

CONTACT

NEWS

SUCCESS STORIES

BLOG

CONECT

© 2019 COPYRIGHT MAILEE ACADEMY | Provided by Tri Vu